Erin Daen Hithaeglir

Sa uial en-aur, dan ú-thiant Anor. Ar ring im i daen, ring sui ne thrîw. Ereb i hûl brestant loss ar echant gaint uir-eden. Tailf e-heleg thiliant 'lan a dhínen. In imlaid thianner sui iâ e-dúath. Na vedui lastannen nad nedh dhîn; tâd edain i mudasser amvaded i orod, benn ar bess nith.

Darel, i vess bent nan benn: 'Daro, boe darthad enni, Edryn.'
'Mae, Gwendolyn. Dan ú-balan nan ambrand i-thaen.'
'Tiro in imlaid 'aladhremmin nuin gwath en-fuin. Ar hîth gelebren en-aur. Bain.'
'Mae. Dan pelin cened osp ar noer nan mbar vîn. In yrch narthar gair en-gwaith vîn.'
'Uireb i ndeigor drastar hîdh en-amar. Man lû telitha i meth i-ndeigor hin?'
'Ae hirim i naid i aníram nan daen hen, telitha i veth aen. Amvedim ad?'
'Tolem nan had hen a chired i ngolu thurin in-eryd, dan gerin drass.'
'Garo estel, Gwendolyn! Hiritham.', pent Edryn a adcheriant baded.

Amvadel Gwendolyn rent 'irel i nagor ngortheb neder oer io. Na vinui toler siniath o gebil ú-belain na Ordd, bâr dîn, aphadol toler edain chernennin i mronner i auth in yrch anglennol. Nan meth taul gwanod in edhil a thoged dulu in edain.

Gwendolyn rent i nîf alfirin in edhil, gael sui Anor. Pennir nan ierwain Ordd, pennir o hauth ar o duir e-duath o amrûn, o nguldur ar o neigor in edhil dan i thuir hin. Ar edain od Ordd mabanner 'rynd, ich ar naim am maethad dan i chyth anglennol. Nan meth glamhoth doler o thalath. Cíniel in yrch in edain od Ordd darthanner dholen.

Ar Gwendolyn rent i dharthad. Aul. Gostol darthant, min gaim vagol iaur, ú-bolel maethad. Auriel elleth taul ar pent bith en estel, dan Gwendolyn hen ú-lastant.

Nan meth in yrch doler. Pilin revianner, ar lastant 'lam a nallad e-hernennin. Bragol Auriel vaethant, a Gwendolyn ú-'arn lû nauthad. Orthant i vagol în ar i amar thiant sui ael en-iâr.

Gwendolyn ú-rent i nagor, dan rent Auriel dangen, i nîf dîn main alfirin 'waur mi moth. Ar mellyn rim firianner. Berianner Ordd hi, dan istas yrch errim telithar aen.

Ned aur aphadol gwaith bain govanner min gar en-einior in edain an athrabeth. Dan pídiel o naid rim ú-chirianner nangweth. Na vedui Gwendolyn, Edryn a gwanod dithen in gwaith bennir na Morvyn, bess idhren, i guiant ereb min dawar. Nef fuin anglenner i gar dithen garel daus.

'Ce farn rim.', lastanner i lam Morvyn e char. 'Ereb neled pelir minnad.' Ar ereb Gwendolyn a tâd biss verthanner minnad. Min gar nostanner helaib a osp aer. 'Amman tolech?' Morvyn bent. 'Tolem al lastad man pelim cared ae in yrch athelithar.', pent Gwendolyn. Morvyn dharthanner nauthol. 'I thuir in-eryd istar nangweth aen.', pent lhossui. Tolthant galph ar cent nan nen dhûr. Gwendolyn dharthant. Na vedui Morvyn bent na lam brestannen:

'Io anann i thuir in-eryd berianner i 'waith vîn. Dan sír ú-cheniam in eryd, ú-amvedim i thaen ar ú-lastam i lam i-sern. Boe echaded 'wain i 'wedh iaur ammen. Boe baded nan ambrand i-thaen.'

'Man berthatha baded?', pent Rhianna. 'Si ethuil, delib idh raith ar ae amvedim hi pen fîr aen.' - 'Dan boe baded hi.', Morvyn bent. 'Nan daen túliel, man boe cared?', pent Rhianna. 'ú-iston.', Morvyn bent. 'úvan ista. Hirithach ennas.'

Caun Edryn meth idhor Gwendolyn o naid 'wainn. O thaen ovras e-loss dannant. Lagor Gwendolyn i raph în tangant nan gond. Mathant loss ring ar hûl danc i rithant hen nan iâ. Bragol i raph narchannen. Na 'alu gant harn a bronnen i loss dhannol. Giriel cent nan nûr. 'Ce harnen?', pent Edryn or sen. 'ú-charnen.', aun i nangweth. 'Dan goston. Ae ú-nallannech aen, dannen. Sui Olwen dannant.'

Gwendolyn rent dhant Olwen ned enedh en-fuin. Nallant thent, aphadol am 'land en-iâ gwannant. Ereb loss dhinen dannant ú-brestannen. Tâd adbanner am.

Garel loss ring nan lebid în na vedui toler nan ambrand i-thaen. Anor ú-orthant, dan aur anglennant lagor. Edryn gent nan gâw e-heleg ar e-loss. 'Si úvan!', nallant. 'Man boe cared hi ammen? Tolem nan had hen, Olwen firiant, dan hirim ereb loss! Mas i lam i-sern?'

Gwendolyn dharthant, i rainc în girnir. Aníriant lostad an uir, a nallad Edryn thiant ben-ind. Mathant i loss ring nuin dail în. Anor víthant i 'land Amar, ar taen belain thiliant na aur vinui. Ar bragol mathant îdh chall ar hîdh.

'ú-cheniach, Edryn?', pent Gwendolyn. 'In eryd uireb, yrch a cyth o Thrûn hain ú-drastar. I galad Anor, i thiliad e-loss - i dhúath ú-bôl orthored hain - bronathar.'
'Dan gwaith ú-vronathar, Gwendolyn. Gwaith vín firithar, ir in yrch telir.'
'Boe geliad i ngolu in-eryd an gwaith vín. Ir in yrch anglennar, boe baded na imlaid dhelin. Ennas in eryd veriathar ven. Boe gwaith vín sui eryd - i loss dhanna ned thrîw, i loss 'wanna ned laer, dan ú-drasta in eryd. Yrch an gwaith vín sui loss an eryd. In yrch ú-drastathar ven ae cerim i naid hin.'
'Sen ben-ind. Yrch ortherithar Ordd ar narthathar naur veleg.'
'Narthathar. Dan ú-ortherithar 'waith Ordd.'
'Sin i phith en eryd i lastad tolem?'
'Mae, Edryn. Si henion i lam in eryd.'

Ar aphadol bennir dadbenn, tâd edain brestennin, dan ereb Gwendolyn 'arel estel.

Meth.

See the English text

Back to the index